Monthly Archives: październik 2013

Raport do KOBiZE

Raport do KOBiZE
RAPORT DO KOBiZE – Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadziła DODATKOWY obowiązek składania przez podmioty, korzystające ze środowiska, corocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza.