Raport do KOBiZE

Raport do KOBiZE
RAPORT DO KOBiZE – Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadziła DODATKOWY obowiązek składania przez podmioty, korzystające ze środowiska, corocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza.
Rejestracji dokonuje się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego, podmiot otrzyma wiadomość e-mail z informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu wypełnienia raportu elektronicznego o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza.
Ustawowy obowiązek raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy wszystkich korzystających ze środowiska, jednak ze względu na ich ogromną liczbę w pierwszej kolejności rejestrować powinny się te podmioty, które posiadają pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

RAPORT DO KOBiZE – OFERUJEMY PAŃSTWU NASZĄ POMOC W REALIZACJI TEGO OBOWIĄZKU!